Winbox Rujukkan

Langkah 1:

Klik pada Daftar UID Baru

Langkah 2:

Imbas Kod QR di bawah atau klik pada “Masukkan Rujuk Manual”

Langkah 3:

Masukkan UID Rujuk